• KIZILCAPELİT KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
DERNEK AĞAMIZ

       M. Ali KARTAL
ÜYE AİDAT KAYITI
Kan Bankası

Kurum Telefonları

I. BÖLÜM - Kaynak Kişi: Özgür Özdamar (Alaeddin Kızı)

Ağıl :

Davar barınağı

Aha :

işte

Ahbun :

Hayvan gübresi

Ahlat :

Dağ armudu

Akdarma :

Tarlayı birinci ve ikinci defa sürme

Alaca :

Uzun tahta parçalarla yapılan bahçe kapısı

Alaf :

Hayvanlara verilen besin maddesi,ot

Alıç :

Sonbaharda yetişen sarı veya turuncu renkte,bol çekirdekli yabani bir meyve

Argaç :

Halı-kilim dokumada aradan geçirilen iplik

Arıstah :

Eski köy evlerinde tavanda bulunan ağaç gövdesi

Ark :

Bağ,bahçe sulamak için açılan küçük su kanalı

Asvap :

Giysi,çamaşır

Ayıtlamak :

Seçmek,temizlemek

Azık :

Tarlaya ,bahçeye çalışmaya giderken orada yenmek üzere yanına alınan yiyecek

Bakraç :

Bakırdan yapılmış,yoğurt,süt kabı

Bayahtan :

Biraz önce

Bellilik :

İşaret,iz

Bıldır :

Geçen yıl

Bıtırak :

Tarlalarda insanın ayaklarına yapışan dikenli ot

Bibi :

Hala

Burma :

Bükülmüş yonca bağı

Buymak :

Üşümek

Cecim :

Yün iplikle elde dokunmuş kilim

Cekkil :

İki ucundaki metal çengellere helke takılarak su taşımakta kullanılan omuzda tutulan tahta alet

Cıdırlı :

Huysuz,sorun çıkaran,sorunlu

Cılga :

Keçi yolu,patika

Cığız :

Çabuk vazgeçen,dönek,sözünde durmayan

Cınıvızın gününden kalma :

Çok eski

Çağıldak :

Hayvanların kuyruk veya karın bölgelerine yapışan yuvarlak, sert dışkı

Çaput :

Bez parçası

Çebiş :

1 yaşındaki keçi yavrusu,sağılmaya veya yavru yapmaya aday keçi yavrusu

Çıngı :

Kıvılcım

Çiçi :

Eşleri müsayip olan kadınların birbirine göre durumu

Çiğit :

Meyve çekirdeği

Çimmek :

Yıkanmak

Çir :

Kayısı,erik kurusu

Çoluh :

Büyükbaş hayvanları musura bağlamak için kullanılan ahşap,U şeklindeki boyunduruk

Çunmak :

Başkasına imrenmek

Dekmik :

Tekme

Demin :

Biraz önce

Eğiş :

Ekmek pişirirken,tandırdan ekmeği çekmeye yarayan uzun metal çubuk

Eşir :

Oğlak derisinden yapılan ve içine ayran konulan tulum

Evlek :

Eskiden 250m2 alan ölçüsünü belirtmek için kullanılan ifade

Ferik :

1 yaşındaki horoz , keklik yavrusu

Fışkı :

Hayvan pisliği

Firimek :

Islak çamaşırların biraz kuruyup nemli olma hali

Firovn :

Şeytan,işini bilir,fesat

Garık :

Sebze ekilmesi için hazırlanan küçük bahçe parçası

Gavar :

Tarlaya veya bahçeye bağlanan suyun başlangıç yeri

Gaybet :

Arkasından konuşmak

Gejgere :

İki kişi tarafından ahırdan gübre taşınan , tahtadan yapılmış aygıt

Gelmacı :

Yenge

Gımşıtmak :

Hafifçe hareket ettirmek,yerinden oynatmak

Gidik :

Keçi yavrusu

Goya :

Güya

Göğ :

Sebze ve meyvelerin henüz olgunlaşmamış,yeşil hali

Helke :

Çeşmeden su getirmeye yarayan bakırdan yapılmış içi kalaylı su kabı

Hınik :

Sümük

Hırhırçik :

İşe yaramaz -çok eski giysi,kumaş parçası

Holos :

İlkbaharda kırlarda yetişen,yabani ot

Horum :

Yonca,korunga gibi otların demeti

Işıma :

Güneşin doğması

İbicek :

Kura

İşmar :

Göz kırpmak,işaret etmek

Kahan :

Bostanda yetişen bitkilerin ilk çapalanması,yaban otlarının ayıklanması

Kancık :

Dişi köpek ve eşek

Karış :

Beddua

Kavil :

İki kişi arasında verilen söz

Kavurga :

Buğdayın kavrulmasıyla elde edilmiş yemiş

Kavut :

Sokkuda ezilip, kurutulmuş armut

Keçeleşmek :

Vücudun bir bölümünün uyuşması,karıncalanması

Kefleme :

Tehdit etme

Kem :

Buğdayın patoza atılmadan önce deste halinde bağlanmasına verilen ad

Kepenek :

Kelebek

Kırkma :

Davarların yününü keserek traş etmek

Kırtik:

Sabunun ufalmış parçası

Kidim :

Dağ yüzündeki taşların çıkıntılı yerleri

Kirkit :

Halı,kilim dokumada kullanılan ,argacı sıkıştırmaya yarayan alet

Kitmık :

Köceğin küçüğü

Kömbe :

Un,tuz,yağ ve suyun yoğrulup pişirilmesiyle yapılan bir tür börek

Kördüllemek:

Bir konuda yeteneğini kaybedip körelmek

Kössöğ :

Ocaktaki odunun yanmış yarısı

Kulunç :

Sırt

Kunnacı :

Gebe hayvan

Kuz :

Gölgede kalan yan

Küflet :

Ev halkı,aile

Kürük :

At,eşek yavrusu

Kürün :

Hayvanların içinden su içtiği yalak

Küşne:

Kara burçak

Loğ :

Toprak damlı evlerde yağmurun eve akmasını önlemek için yapılan ,ağır silindir şeklinde taş

Lüküs :

Gazla yanan ,yüksek derecede ışık veren lamba

Malamat :

Berbat,rezil

Mayıs :

Koyun ve sığır pisliği

Musur :

Hayvan yemliği

Mücürük :

Yorulmuş

Okuntu :

Eskiden insanlara sabun,üzüm-leblebi vb.şeyler vererek düğünlere davet etme

Öksemek :

Özlemek

Öllük :

Bebeklerin altına konulan çok ince killi toprak

Pahıl :

Alçak,fesat,başkasının iyiliğini istemeyen,çekemeyen,kıskanç

Peğ :

Yıkık yapı

Pejmurde :

Dağınık

Pırtik :

Parça

Pingel :

Tavukların belli bir yere yumurtlaması için konan yumurta

Peş :

Etek,üç peş(üç etek)

Pür :

Yaprak

Pürçekli :

Havuç

Pürpürüm :

Semizotu

Rapat :

Ekmek pişirirken, tandıra hamuru yapıştırmaya yarayan,üzeri minderli tahta alet

Sadır :

Fide

Savuşmak :

Geçmek,geçip gitmek

Seki :

Yüksekçe oturmalık

Sokku :

Yarma,bulgur yapılacak buğdayı , içinde tokmakla döğerek hazırlamakta kullanılan derin ,kazan şeklinde taş

Süğük :

Dam başı

Sürgüç :

Bulaşık bezi

Şelek :

Sırtta taşınan yük

Şirden :

Davar kursağı

Şirnemek :

Şımarmak

Şişek :

Altı ayla bir yaş arasındaki dişi koyun

Tataba :

Kadın hizmetçi

Tatak :

Pasak,kir,bulaşık

Tavatır :

Çok

Tay :

Eş iki taneden biri

Temek :

Gübre atılan pencere

Tike :

Genelde bir parça et anlamında kullanılan kelime

Tingi düşük olmak :

Durgunluk

Tuman :

Don(Giyecek)

Tump :

İki tarla arasındaki sınır çizgisi

Türük :

Çanta

Uruplağ :

Ölçü birimi (1 teneke )

Utmak :

Kumarda vb. oyunlarda kazanmak

Yarpuz :

Nane

Yülümek :

Saç,sakalı kesmek,traş etmek

Zebil :

Bol bol bulunan,çok

Zırza :

Kapı kilidi

Zibil :

Çöp,atık

Zifir :

Yağlı bulaşık

 

II. BÖLÜM - Kaynak Kişi: Aydın Kaya (Nuri oğlu)

AĞARTI :

Ayran, süt gibi içeceklerin tümü.

ALAÇIH :

Yazın bağ, bahçe, bostan veya tarla kenarına kurulan ilkel kulübe.

ARSIHMAH :

Utanmak

AYAR :

Densiz, kendini bilmez, hal ve hareketleri uygun olmayan kişi.

BAZI :

Halı dokuma tezgahında bulunan, aralarına dokuma ipi geçirilen ağaç silindir.

CARI :

Atik, çabuk hareket eden

ÇOR :

Hastalık

DUMMAH :

Suyun içine dalmak

EVCUMAN :

Evine düşkün kişi, tutumlu.

EVHAN :

1. Bünyesi zayıf kişi 2. Kalitesiz, kolayca zarar görebilecek, eğreti yapılmış eşya,mal.

FENİKMEK :

Nefes nefese kalmak, iyice yorulmak

FİSKE :

Koni biçiminde camsız aydınlatma aracı.

GALIN :

Başlık parası

GATIH :

Ayran

GEÇE :

Taraf. Garşı geçe. Karşı taraf.

GIRHLIH :

Keçi ve koyunların yününü kesmeye yarayan iri makas.

GIRHMAH :

Keçi ve koyunların yününün kesilmesi

GÖZE :

Oluksuz küçük su kaynağı.

HACAT :

Alet, edevat

HEZAN :

Toprak damlarda yük taşıyıcı ağaç kolon.

HOZAN :

Ekeneği biçilmiş tarla.

İNEVU :

İçine uğra konulan, deriden yapılma torba

KEYFENİ :

Giralın denetimi ve evin yemek sorumluluğu olan hanım.

KİRTİKLİ :

Kenarı girintili çıkıntılı olan şey.

KİS :

Kepek. Senin saçında kis var.

MINIK :

Köpek yavrusu

MİTİL :

Kaplanmamış yorgan

NEHAS :

Niye, neden

SALIHCI :

Gelin evine giden düğün habercisi

SÜVE :

Kapı kasası

ŞAPLAH :

Avuç içi ile vurulan tokat

UĞRA :

Ekmek yapılırken, hamurun açılması için yanına konulan un.

UĞRAH :

1. Çok uğranılan yer. 2. Felçli kişi.

YARMAK :

Çalmak, hırsızlık yapmak.

YAVUNMAH :

Yalvarmak

YEĞLİK :

Hafif

YÖREP :

Bayır, eğimli yer


Yorumlar - Yorum Yaz
Dernek Başkanı
         Mustafa KIRBIYIK 
Üyelik Girişi
Aidat Borcu Sorgulama
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam19
Toplam Ziyaret8231
Anket
Anket Sistemi Nasıl Olmuş
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.76495.7880
Euro6.41576.4414
Saat