• slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
Duyurular

COKYADER BANKA HESAP  BİLGİLERİ"

BANKA           :  Ziraat Bankası Yenişehir Şubesi

ADRES           : Atatürk Bulvarı Kızılay/Ankara

ALICI ADI      : Çorum İli Oğuzlar İlçesi Kızılcapelit Köyü Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, olarak yazınız.

HESAP NO    : 39867721-5001
İBAN NO        : TR 30-0001-0004-7139-8677-21 5001


Değerli hemşehrilerimiz saygı değer üyelerimiz, web sitemize reklam vererek  derneğimize değerli katkılatınızı bekliyoruz. Derneğe aidat borcu olan üyelerimiz var ise aidatlarını ödemesini  rica ediyoruz.bekliyoruz.


 


Ankara Hava Durumu
Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 0   0
EURO 0   0
       
Özlü Sözler
Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. (Montaigne)
Ziyaretçi Bilgileri
Bugün: 107
Dün: 118
Toplam: 125936
Amacımız ve Faaliyetlerimimz


 (DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ)

1.     Derneğin Köy Merkezi Dışında Kalan Diğer Şehirlerdeki Faaliyetleri;

 

 Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde yaşayan Kızılcapelit köylülerini bir araya toplamak, birlik ve dayanışmayı sağlamak; geleneklerini, göreneklerini ve kültürünü yaşatmak; tanıtmak ve geliştirmek amacını güder.

 

 Bu çalışmaları yapmak için lokaller açabilir, meslek kursları ve kültürel kurslar düzenleyebilir. Ülkemizin değişik il ve ilçelerinde yaşayan Kızılcapelit köylülerini ve üyelerini kooperatifleşmeye yönlendirebilir.

 

2.       Derneğin Köye Yönelik Amaçları

Kızılcapelit  Köyü'nün  ihtiyacı olan yol, su, elektrik, köprü, okul ve köy odası yapımı ve altyapı hizmetleriyle ilgili çalışmalar yapabilir. Amacı doğrultusunda Dernekler Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca gazete, mecmua, broşür bastırıp dağıtabilir. Yöremizin tarihi, kültürel ve turistik değerlerini belirlemek, tanıtmak ve işletmesine yardımcı olmak üzere dergi, broşür, seminer, kurs gibi her türlü faaliyette bulunabilir.

 

3)  Derneğin Köylüye Yönelik Amaçları

 

İnternet erişimi ve kullanımı, sağlık hizmetleri, tarımsal ve zirai kurslar ile bilişim hizmetlerine yönelik meslek kursları düzenleyebilir, ayrıca üretim ve tüketim kooperatifleri kurulması için fizibilite raporları hazırlayabilir ve kooperatifleşmeyi teşvik edebilir.

Kültürel değerleri tanıtmak amacıyla çay, yemek, piknik yağmur duası adı altında toplantılar düzenleyebilir, organize edebilir, kütüphane teşkil etmek için kitap kampanyaları düzenleyebilir.

Öğrenim görmek isteyen ve fakir olduğu Yönetim Kurulumuzca tespit edilen öğrencilere dernek bütçesinden burs veya kredi sağlayabilir. Fakir olduğu Yönetim Kurulumuzca tespit edilen hemşerilerimize ekonomik yardımda bulunabilir.

Köylülerimizden birinin ölümü halinde ölüm yardımı yapabilir, defin masraflarını karşılayabilir ve Dernek Yönetim Kurulu'nca görevlendirilecek görevliler marifetiyle defin işlemlerini yürütebilir.

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları Ve Biçimleri:

Dernek, yukarıdaki maddelerde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için aşağıdaki faaliyetleri yapabilir.

 

1. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.

 

2. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.

 

3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak.

 

4. Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

 

5. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.

 

6. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek,

 

7. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

 

8. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

 

9. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.

 

10.   Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak.

 

11.  Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

 

12. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak.

 

13.  Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

 

14. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.

 

15.  Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak.

 

16.  Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

 

17.   Bilişim ve iletişim alanlarında Üyelerine ve köylüye daha etkin ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla kanun ve yönetmeliklere aykırı olmamak şartıyla Internet Web sayfası oluşturabilir, toplu SMS'ler çekebilir, faaliyetlerini Internet Web sayfasında yayınlayabilir. Haber portalı oluşturabilir.

 

 

Başkan'ın Mesajı
Aidat Borcu Sorgulama
Son Ziyaretçi Yorumları
Ali Osman YUMAK
Köyümüzde ilkler lingini hazırlayan kişi yanlış yapmıştır. Köyümüze ilk Kanalizasyon ( pis su ) giderini ve evlere ilk şebeke suyu alınmasını Babam Hasan YUMAK tarafından yapılması sağlanmıştır. Bilenler iyi bilir bilmeyen gençlerimize yanlış bilgi aktarılmasın Lütfen...

Ömür Ersen
Yapılan site gayet güzel. Aidat borcu sorgulama bölümü de gayet güzel olmuş. http://www.otomatikkapiankara.net/

Bekir Şahin
Biz bizler olarak yapılana destek olmalıyız yapılan kötü olursa eleştirelim düzeltelim .yapılan güzel olursa daha iyisini daha fazlasını yapmak için daha teşvikçi olalım saygılar emekleriniz ballı yüreğiniz sağlam olsun


Tüm ziyaretçi yorumları için tıklayınız.
Günlük Gazeteler

Çorum Kızılcapelit Köyü Derneği

© Copyright 2019  V4.1 Tüm Hakları Saklıdır. Dernek Sitesi | Köy Sitesi


Top